خانه طراحان سام

پیشرفته ترین مرکز چاپ دیجیتال کشور

Entries from 2019-10-07 to 1 day

نقش لایت باکس در کسب و کار ما چیست؟

سازه لایت باکس لایت باکس چیست تابلو تبلیغاتی لایت باکس باید به گونه ای طراحی شود که جایگاه تابلو و اندازه نور محیط و زاویه دید در نظر گرفته شود تا بتواند تاثیر و خوانایی بهتری گذارد که همه اینها بستگی به کسی دارد که تابلو را می سازد. ساخت …