خانه طراحان سام

پیشرفته ترین مرکز چاپ دیجیتال کشور

Entries from 2018-09-25 to 1 day

چاپ تراکت فوری و ارزان

تراکت برگه ای تبلیغاتی است که به طور معمول در سایز A5 ، برای معرفی ‏محصول، شرح فعالیت ها وخدمات و اطلاع رسانی درباره رویدادی معین، چاپ می شود. تراکت برگه ای تبلیغاتی است که به طور معمول در سایز A5 ، برای معرفی ‏محصول، شرح فعالیت ها وخدمات …